Serveis de lloguer

Z

T'assessorem amb el preu de lloguer

Z

Realitzem un reportatge fotogràfic professional

Z

Tramitem els certificats d'eficiència energètica

Document obligatori pel Reial Decret 235/2013 de 5 d’abril

Z

Presentem inquilins amb garantia de solvència

Z

Redactem un contracte de lloguer

Protegim a l’arrendatari en base als drets que lo ofereix la LAU, sense un acord dissuasòries ni abusives

Z

Protegim els interessos dels propietaris

Oferim una assegurança de lloguer que garanteix el cobrament de la renda, desnonaments, cobertura pero actes vandàlics i/o assistència jurídica

Z

Disposem de tecnologia Blockchain

En el processos d’identificació i signatura digital

Z

Revisem els venciments dels contractes i les pujades de l'IPC

Z

Quedem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que sorgeixi durant el període de lloguer

Podem ajudar-te?

¿Podemos ayudarte?